Publikationen, an denen er mitarbeitet MARTA ELENA SÁNCHEZ MORÁN (1)

2002

  1. Biodesulfuración de carbón en reactor agitado: Modelos cinéticos

    Ingeniería química, Núm. 386, pp. 237-242