Publications en collaboration avec des chercheurs de Instituto de Biología Evolutiva (2)

2016

  1. Reconstructing ancient Mediterranean crossroads in Deronectes diving beetles

    Journal of Biogeography, Vol. 43, Núm. 8, pp. 1533-1545

2011

  1. A review of Quaternary range shifts in European aquatic Coleoptera

    Global Ecology and Biogeography, Vol. 20, Núm. 1, pp. 87-100