Publicacions en què col·labora amb SARA DEL RÍO GONZÁLEZ (1)