Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction.

    ROBERTO BAELO ÁLVAREZ, CARLOS GASPAR POLANCO DE LA PUENTE