Heart disease risk prediction using deep learning techniques with feature augmentation

  1. García-Ordás, M.T.
  2. Bayón-Gutiérrez, M.
  3. Benavides, C.
  4. Aveleira-Mata, J.
  5. Benítez-Andrades, J.A.
Revista:
Multimedia Tools and Applications

ISSN: 1573-7721 1380-7501

Any de publicació: 2023

Volum: 82

Número: 20

Pàgines: 31759-31773

Tipus: Article

DOI: 10.1007/S11042-023-14817-Z GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor