PROSPECTS AND DEVELOPMENT IN FISH SPERM AND EMBRYO CRYOPRESERVATION

  1. Robles, Vanesa
  2. Cabrita, Elsa
  3. Kohli, Vikram
  4. Paz Herraez, M.
Col·lecció de llibres:
FRESHWATER ECOSYSTEMS AND AQUACULTURE RESEARCH
  1. DeCarlo, F (coord.)
  2. Bassano, A (coord.)

ISBN: 978-1-60741-707-1

Any de publicació: 2010

Pàgines: 265-276

Tipus: Capítol de llibre