Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms

  1. Barreiro, Carlos
  2. Garcia-Estrada, Carlos
  3. Martin, Juan F.
Libro:
TANDEM MASS SPECTROSCOPY - APPLICATIONS AND PRINCIPLES
  1. Prasain, JK (coord.)

ISBN: 978-953-51-0141-3

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 127-160

Tipo: Capítulo de libro