Comparison of environmental and economic indicators of organic and conventional sheep farms in milk production

  1. Palacios, Carlos
  2. Hidalgo, Cristina
  3. Alvarez, Ramon
  4. Rodriguez, Pilar
  5. Alvarez, Soledad
  6. Revilla, Isabel
Col·lecció de llibres:
TACKLING THE FUTURE CHALLENGES OF ORGANIC ANIMAL HUSBANDRY
  1. Rahmann, G (coord.)
  2. Godinho, D (coord.)

ISSN: 0376-0723

ISBN: 978-3-86576-094-4

Any de publicació: 2012

Volum: 362

Pàgines: 229-232

Congrés: 2nd Organic Animal Husbandry Conference on Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry

Tipus: Aportació congrés