Effect of production system, organic vs conventional, on antioxidant capacity of sheep milk

  1. Revillai, Isabel
  2. Palacios, Carlos
  3. Hidalgo, Cristina
  4. Alvarez, Ramon
  5. Rodriguez, Pilar
Col·lecció de llibres:
TACKLING THE FUTURE CHALLENGES OF ORGANIC ANIMAL HUSBANDRY
  1. Rahmann, G (coord.)
  2. Godinho, D (coord.)

ISSN: 0376-0723

ISBN: 978-3-86576-094-4

Any de publicació: 2012

Volum: 362

Pàgines: 233-236

Congrés: 2nd Organic Animal Husbandry Conference on Tackling the Future Challenges of Organic Animal Hosbandry

Tipus: Aportació congrés