Preface

  1. Tardioli, D.
  2. Matellán, V.
  3. Heredia, G.
  4. Silva, M.F.
  5. Marques, L.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389

ISBN: 9783031210617

Any de publicació: 2023

Volum: 590 LNNS

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial