Interactive Social Agents Simulation Tool for Designing Choreographies for Human-Robot-Interaction Research

  1. Hauterville, O.
  2. Fernández, C.
  3. Singamaneni, P.T.
  4. Favier, A.
  5. Matellán, V.
  6. Alami, R.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389

ISBN: 9783031210617

Ano de publicación: 2023

Volume: 590 LNNS

Páxinas: 514-527

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-21062-4_42 GOOGLE SCHOLAR