Sperm quality assessment

  1. E. Cabrita
  2. V. Robles
  3. P. Herráez
Llibre:
Methods in reproductive aquaculture: marine and freshwater species
  1. Elsa Cabrita (coord.)
  2. Vanesa Robles (coord.)
  3. Paz Herráez (coord.)

Editorial: Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2009

ISBN: 978-0-8493-8053-2

Any de publicació: 2009

Pàgines: 93-147

Tipus: Capítol de llibre