About the epidermic cells in 'Rosa Narcea'

  1. Álvarez-Nogal, R.
  2. Molíst, P.
  3. Santiago, J.L.
  4. Boso, S.
  5. Gago, P.
  6. Martinez, M.C.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2021

Volum: 1331

Pàgines: 73-80

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2021.1331.10 GOOGLE SCHOLAR