Hybrid Model to Calculate the State of Charge of a Battery

  1. Ordás, M.T.G.
  2. Blanco, D.Y.M.
  3. Aveleira-Mata, J.
  4. Zayas-Gato, F.
  5. Jove, E.
  6. Casteleiro-Roca, J.-L.
  7. Quintián, H.
  8. Calvo-Rolle, J.L.
  9. Alaiz-Moretón, H.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349 0302-9743

ISBN: 9783030862701

Ano de publicación: 2021

Volume: 12886 LNAI

Páxinas: 379-390

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-86271-8_32 GOOGLE SCHOLAR