In Vitro Induction of Teleost PGCs

  1. Robles, V.
  2. Valcarce, D.G.
  3. Riesco, M.F.
Col·lecció de llibres:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Any de publicació: 2021

Volum: 2218

Pàgines: 75-83

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-1-0716-0970-5_7 GOOGLE SCHOLAR