Flow cytometry and confocal microscopy for ros evaluation in fish and human spermatozoa

  1. Robles, V.
  2. Riesco, M.F.
  3. Martínez-Vázquez, J.M.
  4. Valcarce, D.G.
Col·lecció de llibres:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Any de publicació: 2021

Volum: 2202

Pàgines: 93-102

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-1-0716-0896-8_8 GOOGLE SCHOLAR