Del latín al romancealgunas observaciones sobre los verbos de "encontrar"

  1. Juan Francisco Domínguez Domínguez
Revista:
Epos: Revista de filología

ISSN: 0213-201X

Any de publicació: 1992

Número: 8

Pàgines: 57-76

Tipus: Article

DOI: 10.5944/EPOS.8.1992.9776 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Epos: Revista de filología

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 1 (03-12-2023)
  • Cites en Dimensions: 0 (07-04-2023)

CIRC

  • Ciències Humanes: C

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 07-04-2023)
  • Cites totals: 0
  • Cites recents: 0