El origen de las lagunas de León

  1. José María Redondo-Vega
  2. Amelia Gómez-Villar
  3. Rosa Blanca González-Gutiérrez
  4. Javier Santos-González
Book:
Xeomorfoloxía e paisaxes xeográficas, catro décacas de investigación e ensino: homenaxe a Augusto Pérez Alberti
  1. Ramón Blanco Chao (coord.)

Publisher: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16954-96-4

Year of publication: 2018

Pages: 469-486

Type: Book chapter