Jáuregui, Juan de

  1. Juan Matas Caballero
  2. R. G.
Llibre:
Diccionario filológico de literatura española, (siglo XVII)
  1. Pablo Jauralde Pou (dir.)
  2. Delia Gavela García (coord.)
  3. Pedro C. Rojo Alique (coord.)

Editorial: Madrid: Editorial Castalia, 2010

ISBN: 978-84-9740-348-1 978-84-9740-346-7

Any de publicació: 2010

Volum: 1

Pàgines: 660-672

Tipus: Capítol de llibre