Notas de lexicografía histórica leonesaléxico de la ganadería

  1. José Ramón Morala Rodríguez
Llibre:
Homenaxe al profesor Xosé Lluis García Arias
  1. Xosé Lluis García Arias (hom.)
  2. Ana María Cano González (coord.)

Editorial: Academia de la Llingua Asturiana

ISBN: 978-84-8168-508-4 978-84-8168-509-1

Any de publicació: 2010

Títol del volum: Tomu I

Tom: 1

Volum: 1

Pàgines: 257-278

Tipus: Capítol de llibre

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 4 (27-11-2023)