Estado de conservación y recatalogación UICN de Carex diandra Schrank en España

 1. Ana María Molina González
 2. Carmen Acedo
 3. Carmen Lence Paz
 4. Ignacio A. Felpete
 5. Ana Belén Fernández-Salegui
 6. Borja Jiménez-Alfaro
 7. Sara G. Robinson
 8. Álvaro Bueno Sánchez
 9. Félix Llamas García
Llibre:
Botánica pirenaico-cantábrica en el siglo XXI
 1. Félix Llamas García (coord.)
 2. Carmen Acedo (coord.)

Editorial: Universidad de León

ISBN: 978-84-9773-471-4

Any de publicació: 2009

Pàgines: 361-374

Tipus: Capítol de llibre