Del leonés al castellano

  1. Morala Rodríguez, José Ramón
Llibre:
Historia de la lengua española
  1. Cano-Aguilar, Rafael (coord.)

Editorial: Ariel España

ISBN: 84-344-8261-4

Any de publicació: 2004

Pàgines: 555-570

Tipus: Capítol de llibre