Del leonés al castellano

  1. José Ramón Morala Rodríguez
Llibre:
Historia de la lengua española
  1. Rafael Cano-Aguilar (coord.)

Editorial: Ariel España

ISBN: 84-344-8261-4

Any de publicació: 2004

Pàgines: 555-570

Tipus: Capítol de llibre

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 11 (28-11-2023)