Anger in young martial arts and combat sports practitionerseffects of six-month regular training

 1. Jorge Carlos Lafuente Fernández 1
 2. Roberto Ruiz Barquín 2
 3. Carlos Gutiérrez García 1
 4. Marta Zubiaur González 1
 1. 1 Universidad de León
  info

  Universidad de León

  León, España

  ROR https://ror.org/02tzt0b78

 2. 2 Universidad Autónoma de Madrid
  info

  Universidad Autónoma de Madrid

  Madrid, España

  ROR https://ror.org/01cby8j38

Revista:
Revista de Artes Marciales Asiáticas (RAMA)

ISSN: 2174-0747

Any de publicació: 2016

Volum: 11

Número: 1

Pàgines: 92-93

Tipus: Article

DOI: 10.18002/RAMA.V11I2S.4188 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Revista de Artes Marciales Asiáticas (RAMA)

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Dimensions: 0 (07-04-2023)

Índice Dialnet de Revistas

 • Any 2016
 • Impacte de la revista: 0,820
 • Àmbit: DEPORTE Quartil: C1 Posició en l'àmbit: 7/44

CIRC

 • Ciències Socials: C
 • Ciències Humanes: C

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 07-04-2023)
 • Cites totals: 0
 • Cites recents: 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0

Referències bibliogràfiques

 • Montero, I., & León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. International  Journal of Clinical and Health Psychology, 7(3), 847-€862. 
 • Reynes, E., & Lorant, J. (2002a). Effect of traditional judo training on aggressiveness among young  boys. Perceptual and Motor Skills, 94(1), 21-€25.  
 • Reynes, E., & Lorant, J. (2002b). Karate and aggressiveness among eight-year-old boys. Perceptual  and Motor Skills, 94(3), 1041-€1042.  
 • Reynes,  E.,  &  Lorant,  J.  (2004).  Competitive martial  arts  and  aggressiveness:  A  2-yr.  longitudinal  study among young boys. Perceptual and Motor Skills, 98(1), 103-€115.  
 • Spielberger,  C.  D.,  Del  Barrio,  M.  V.,  &  Aluja,  A.  (2005).  STAXI­NA.  Inventario  de  expresión  de  ira  estado­rasgo en niños y adolescentes. Madrid: TEA Ediciones. 
 • Tadesse, M.  (2015). The role of  taekwondo training on  the subjective wellbeing of adolescents  in  Addis Ababa, Ethiopia. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 10(2), 72-€87. 
 • Vertonghen,  J., & Theeboom M. (2010). The social‐psychological outcomes of martial arts practise  among youth: A review. Journal of Sports Science and Medicine, 9(4), 528-€537.