Reducing fuel consumption in weed and pest control using robotic tractors

  1. Gonzalez-de-Soto, M.
  2. Emmi, L.
  3. Garcia, I.
  4. Gonzalez-de-Santos, P.
Revista:
Computers and Electronics in Agriculture

ISSN: 0168-1699

Any de publicació: 2015

Volum: 114

Pàgines: 96-113

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.COMPAG.2015.04.003 GOOGLE SCHOLAR