Fish Gamete and Embryo Cryopreservation: State of the Art

  1. Herráez, P.
  2. Cabrita, E.
  3. Robles, V.
Libro:
Aquaculture Biotechnology

ISBN: 9780813810287

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 303-317

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9780470963159.CH20 GOOGLE SCHOLAR