Prospects and development in fish sperm and embryo cryopreservation

  1. Robles, V.
  2. Cabrita, E.
  3. Kohli, V.
  4. Herráez, M.P.
Llibre:
Aquaculture Research Progress

ISBN: 9781604562477

Any de publicació: 2009

Pàgines: 199-210

Tipus: Capítol de llibre