Cooperative micro flip teaching

  1. García-Peñalvo, F.J.
  2. Fidalgo-Blanco, Á.
  3. Sein-Echaluce, M.L.
  4. Conde, M.Á.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349

ISBN: 9783319394824

Ano de publicación: 2016

Volume: 9753

Páxinas: 14-24

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-319-39483-1_2 GOOGLE SCHOLAR