Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de National University of Ireland, Maynooth (3)