Publicacions en què col·labora amb GUILLERMO PELAZ GUERRA (6)