Publications (2) Publications in which a researcher has participated

1994

  1. Actes de les I trobades d'historia de la ciència i de la tècnica : trobades científiques de la Mediterrània : (Maó, 11-13 setembre 1991)

    Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

  2. On the identity of fuzzy material conditionals

    Mathware & soft computing: The Magazine of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Vol. 1, Núm. 3, pp. 309-314