Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction.

    ROBERTO BAELO ÁLVAREZ, CARLOS GASPAR POLANCO DE LA PUENTE

  2. VIRTUAL INNOVATION AND SUPPORT NETWORKS FOR TEACHERS -VALIANT-

    ROBERT ALEXANDER O'DOWD

  3. ENTREPRENEURIAL SKILLS FOR A MODERN EDUCATION IN ALBANIA

    MARIA JOSE VIEIRA ALLER