Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Federal Institute of Hydrology (1)