Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Roberto Monjas Aguado (4)

2023

  1. Actividades físicas cooperativas: aclarando conceptos

    XII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas

  2. Taller de juegos y actividades físicas cooperativas

    XII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas