Publicacions en què col·labora amb Manuel Marey Pérez (4)