Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Université Ziane Achour de Djelfa (1)