Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Bar-Ilan University (1)