UPSTREAM AND DOWNSTREAM EFFECTS OF CHECK DAMS IN BRAIDED RIVERS, CENTRAL PYRENEES

  1. Garcia-Ruiz, Jose M.
  2. Alatorre, Luis C.
  3. Gomez-Villar, Amelia
  4. Begueria, Santiago
Col·lecció de llibres:
CHECK DAMS, MORPHOLOGICAL ADJUSTMENTS AND EROSION CONTROL IN TORRENTIAL STREAMS
  1. Garcia, CC (coord.)
  2. Lenzi, MA (coord.)

ISBN: 978-1-60876-146-3

Any de publicació: 2010

Pàgines: 307-322

Tipus: Capítol de llibre