Impacto de la clase invertida en la percepción, motivación y rendimiento académico de estudiantes universitarios

 1. Cristina Mendaña-Cuervo 1
 2. Enrique López-González 1
 1. 1 Universidad de León
  info

  Universidad de León

  León, España

  ROR https://ror.org/02tzt0b78

Revista:
Formación Universitaria

ISSN: 0718-5006

Any de publicació: 2021

Volum: 14

Número: 6

Pàgines: 97-108

Tipus: Article

Altres publicacions en: Formación Universitaria

Indicadors

SCImago Journal Rank

 • Any 2021
 • Impacte SJR de la revista: 0.235
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Education Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 952/1441

CIRC

 • Ciències Socials: B

Scopus CiteScore

 • Any 2021
 • CiteScore de la revista: 1.6
 • Àrea: Education Percentil: 49