Promotng Computatonal Thinking in K-12 students by applying unplugged methods and robotcs

  1. Conde, M.A.
  2. Fernandez-Llamas, C.
  3. Rodríguez-Sedano, F.J.
  4. Guerrero-Higueras, A.M.
  5. Matellan-Olivera, V.
  6. García-Peñalvo, F.J.
Actes:
ACM International Conference Proceeding Series

ISBN: 9781450353861

Any de publicació: 2017

Volum: Part F132203

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1145/3144826.3145355 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible